10.35

"Khasiat Surat Al-Ikhlas"

Diposting oleh salwa

  • Abu Sa'id Al-Khanafi menerangkan:
Surah ini dinamakan Surah Al-Ikhlas,artinya bersih atau pas.Maka barangsiapa yg membacanya dan mengamalkannya dg hati yg ikhlas maka ia dilepaskan kesusahan2 duniawi,dimudahkan didalam gel0mbang sakaratilmaut,dihindarkan dari kegelapan kuburdan kengerian hari kiamat.

  • Ibnu Syihab Al-Zukhri menerangkan:
"Siapa membaca Suratul Ikhlas seolah-olah ia membaca sepertiga Qur'an".

  • Riwayat dari Sayyidina 'Ali r.a.:
Siapa membaca Suratul Ikhlas sebanyak 11 kali sesudah shalat shubuh,maka syaitan tidak akan dapat menggodanya untuk berbuat dosa,meskipun syetan itu dg sungguh2 hendak menggodanya pada hari itu.

Sayyidah 'Aisyah menerangkan'"Dari nabi Muhammad SAW 'siapa membaca sesudah selesai shalat Jum'at,surat Al-Fatihah 7 kali,surat Al-Ikhlas 7 kali,surah Al-Falaq 7 kali dan surah An-Nass,maka Allah SWT akan melindunginya dari kejahatan sampai kehari Jum'at yg akan datang' ".

  • Dari Sayyidina 'Ali r.a. dari Rasulullah:
"Siapa hendak pergi musafir,kemudian ketika hendak meninggalkan rumahnya ia membaca surah Ikhlas 11 kali,maka Allah SWT memeliharakan rumahnya sampai ia kembali".

  • Sayyidina Anas menerangkan dari Rasulullah SAW:
"Siapa membaca Suratul Ikhlas 30 kali,maka Allah SWT akan menulis barakah,selamat dari api neraka dan aman dari adzab pada hari kiamat".

  • Imam Sayuthi menerangkan dalam kitabnya "Addurrul Mantsur",riwayat dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah SAW telah mengatakan:
"Siapa ada hajad hendaklah berwudhu dan shalat 4 rakaat dg sekali salam.
-Rakaat pertama membaca Fatihah sekali dan surah Ikhlas 11 kali.
-Rakaat kedua membaca Fatihah sekali dan surah Ikhlas 21 kali.
-Rakaat ketiga membaca Fatihah sekali dan surah Ikhlas 30 kali.
-Rakaat keempat membaca Fatihah sekali dan surah Ikhlas 41 kali.

Apabila sudah salam,sebelum berkata-kata membaca:
-Surah Ikhlas 50 kali.
-Shalawat atas nabi 50 kali.
-Istighfar 50 kali.
-Laa khaula walaa quwwata illaa billahil aliyil adhiim 50 kali,kemudian ia meminta hajadnya kepada Allah SWT,maka insyaAllah akan ditunaikan hajadnya.

0 komentar:

Posting Komentar